GIF

GIF je rastrski slikovni format. Kratica pomeni Graphics Interchange Format. To je format za definicijo barvnih rastrskih slik, ki omogoča učinkovito kodiranje slik visoke kakovosti in ločljivosti na različnih računalnikih.

ALGORITEM ZA KODIRANJE

Temelji na uporabi LZW (Lempel-Ziv-Welch) algoritma za kodiranje. LZW zmanjša količino podatkov tako, da upošteva, da se določena zaporedja ponavljajo. Pri LZW imamo tri tipe podatkov: zaporedje vhodnih znakov, zaporedje kod in tabela nizov (vhodnih znakov) – indeksi te tabele predstavljajo kode. Začetne vrednosti tabele nizov predstavljajo posamezni vhodni znaki (razvrščeni po ‘abecedi’ – A,B,C,D,E, …). Problem LZW licence pa je v tem, da od 1995 Unisys zahteva patentnino od
proizvajalcev programske opreme za GIF, zato se je kot alternativa pojavil format PNG.

Značilnosti GIF

Format je izredno učinkovit za stiskanje, sicer je to precej odvisno od števila barv. Večje število barv pomeni tudi manjšo učinkovitost stiskanja. Ena izmed poglavitnih prednosti formata je, da lahko izbrano barvo spremenimo tako, da je skoznjo vidno ozadje. Zamislimo si, da imamo pred seboj sliko planeta Zemlje. Pri GIF formatu bi lahko z gledanjem Evrope v ozadju (skozi ocean) videli tudi druge kontinente na nasprotni strani planeta. Kljub temu, da lahko zlahka dosežemo vidnost ozadja oz. do neke mere prozornost, se za GIF uporablja samo 256 barv (8 bitov). Za GIF je značilno tudi prepletanje (angl. interlacing), kar pomeni, da se slika se postopno izboljšuje, medtem ko jo pregledovalnik nalaga. Format nudi tudi možnost shranjevanja več slik v eni datoteki, kar predstavlja osnovo za
enostavne animacije (to omogoča novejša verzija GIF 89a). Večina preprostejših animacij, ki jih lahko dandanes zasledimo na spletu je ravno tega formata.

Razvoj GIF

Prva verzija je bila razvita v letu 1987 (GIF 87a). Za svoje delovanje je že uporabljala LZW kodirni algoritem. Nudila je možnost več slik oz. angleško framov v eni datoteki in pa prepletanje, kar sem opisal že v prejšnjem odstavku. Izboljšava verzije 87a je prišla 2 leti kasneje in sicer v obliki GIF-a 89a, ki je v primerjavi s prejšnjo verzijo nudil nekaj novosti. Največji napredek je bil, da je omogočal zakasnitve (v stotinkah) med predvajanimi slikami, poleg tega je omogočil prozornost barv, izpis besedila in še nekaj novosti.

– kodiranje informacij za druge aplikacije in komentarjev.

Programi za urejanje oziroma ustvarjanje GIF slik: Wondershare Filmora9, Photoscape, GiftedMotion, SSuite Gif Animator, GIMP, …
Slednjega sem si za ustvarjanje GIF datoteke izbral tudi jaz.

VIRI:
– GIF. (2019, Januar 27). Pridobljeno 27 Januar, 2019, s strani https://en.wikipedia.org/wiki/GIF
-Rugelj, J. (2018). Izročki predavanj: Digitalne slike. [PowerPoint]. Pridobljeno s https://ucilnica.pef.uni-lj.si/mod/resource/view.php?id=2238

 

IZDELEK GIF